Tel.: 02-6812088 | Email: hooray@octafoods.com

การ Test แพ้อาหาร

ควรป้อนอาหารเมนูเดิมซ้ำกัน 3-4 วัน เพื่อสังเกตุอาการแพ้
เพื่อให้มั่นใจว่าน้องไม่แพ้อาหาร ควรป้อนเมนูเดิมซ้ำกัน 3-4 วัน เพื่อสังเกตุอาหารแพ้ใดๆ ก่อนแนะนำส่วนผสมใหม่ ทั้งนี้สามารถเพิ่มปริมาณอาหารในแต่ละครั้งได้ค่ะ